Sanjivani Agro And Pipe #
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
 

कॅलग्रीन दानेदार - १०:५:१० 

 
कॅलग्रीन दाणे दार हे एक माध्यमिक पोषण असे दुय्यम  अन्न द्रव्य आहे हे  कॅल्शीयम   मॅग्नेशीयम  व सल्फर याचा सयोग १०:५:१० या प्रमाना नुसार आहे.  कॅल्शीयम ( १०%)  मॅग्नेशीयम ( ५%) व सल्फर ( १०%).
 
१) कॅल्शीयम मुळे पाणे व मुळे मजबूत व निरोगी वाढतात.
 
२) कॅल्शीयम मुळे झाडाची रचना मजबूत होऊन त्याचा वारा , गारा व किडी पासून रक्षण करते .
 
३) कॅलग्रीन मधे कॅल्शीयम सहज विद्राव्य स्वरूपात आहे.
 
४) कॅल्शीयम मुळे फळ सेटिंग व्यवस्थित होते.
 
५) कॅल्शीयम मुळे पेशी विभाजन होते त्या मुळे चयापचय क्रिया वाढते .
 
६) मॅग्नेशीयम मुळे ( क्लोरॉफील ) हरितद्रव्य वाढते.
 
७) मॅग्नेशीयम मुळे लोह व स्पुरद चा वापरात वाढ होऊन झाडाच्या उंचीत व फांद्या मधे वाढ होते.
 
८) सल्फर मुळे जमिनीतून होणार्‍या रोगापासून पिकांचे स्वरक्षण होते.
 
९) सल्फर हे शेंगावर्गीय  पिकामधे गाठी निर्मितीत वाढ करते.
 

Login Form

Address

Mfg. & Mkt By: 

Sanjivani Agro Industries
&
Sanjivani Pipe Industries.
Gat No 70 / 1, Bhod Khu. Shivar Pimpri Dharangaon Road,Dist- Jalgaon.( MS )
 
Landline No - 02588-287290.
Mobile No - +91- 9764278397.7588815970

,

FOR NASHIK DISTRICT

Mobile No - +91- 9822353746