Sanjivani Agro And Pipe #
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
 

 

धरती संजीवनी (जैविक सेंद्रिय खत)

धरती संजीवनी मध्ये सेंद्रिय स्वरूपात नत्र, स्फुरद, पालाश (मुख्य अन्नद्रव्य) आयर्न, लोह, झिंक, मेंगनीज (सूक्ष्म अन्नद्रव्य), मॅग्नेशियम, सल्फर, कॅल्शियम, कॉपर, बोरॉन, मोलिबडेनम इ. घटक आहे.
धरती संजीवनी मध्ये निंबोळी पेंड, एरंडी पेंड, करंज पेंड, तुळशी पानांची भुकटी, पोल्ट्रीसीट इ. घटक समाविष्ट आहेत.
 
 धरती संजीवनी वापरण्यामुळे होणारे फायदे :
 
  •  धरती संजीवनीमुळे नत्राचे स्थिरीकरण होते व उपलब्ध स्वरूपात रूपांतर करण्यास मदत करते. फायदेशीर सुक्ष्म  जीवाणुंचे उत्पादन वाढविण्यास मदत होते.
  •  धरती संजीवनी हे शंभर टक्के तीव्र जैविक सेंद्रिय खत असल्यामुळे जैविक पद्धतीने मुख्य व सुक्ष्म अन्नद्रव्य  उपलब्ध होण्यास मदत होते.
  •  जमिनीतील धुप थांबनु जमिन भुसभुशीत होते तसेच तीची सुपिकता टिकुन राहते त्यामुळे जमिनीची पाणी  धरण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे जमिनीचा सामु (पी.एच.)  नियंत्रीत राहतो.
  •  पिक उत्पादनाचे व्यवस्थापन योग्य असल्यास रासायनिक खतांमध्ये 25 टक्के ते 30 टक्के व शेणखतांची 30  टक्के ते 40 टक्के पर्यंत बचत होते.
  •  धरती संजीवनीमुळे उत्पादनात वाढ होते व उत्पादन खर्चात बचत होऊन आर्थिक लाभ जास्त होते.

 प्रत्येक पिकास कसे वापराल :

 
कपाशी - धरती संजीवनी हे कपाशी या पिकास एकरी 200 कि. या प्रमाणे द्यावे.
मका   - धरती संजीवनी हे मका या पिकास एकरी 200 कि. याप्रमाणे द्यावे.
कांदा   - धरती संजीवनी हे कांदा या पिकास एकरी 200 कि. याप्रमाणे द्यावे.
गहु     - धरती संजीवनी हे गहु या पिकास एकरी 100 कि. याप्रमाणे द्यावे.
ऊस    - धरती संजीवनी हे ऊस लागवडीच्यावेळी प्रती एकरास 800 कि. द्यावे किंवा ऊस लागवडी नंतरही देता येईल.
द्राक्ष    - धरती संजीवनी हे द्राक्षाला
 
अ) एप्रिल – छाटणीच्या वेळी प्रत्येक झाडास 500 ग्रॅम टाकावे.
ब) ऑक्टोबर – छाटणीच्या वेळी प्रत्येक झाडा 500 ग्रॅम टाकावे.
 
डाळींब  -  लागवडीच्या वेळी प्रत्येक झाडास 500 ग्रॅम टाकावे.
केळी    - धरती संजीवनी हे केळीच्या लागवडीच्या वेळेस 400 ग्रॅम या प्रमाणात द्यावे. त्यापासून 60 दिवसांनंतर प्रति खोडास 300 ग्रॅम द्यावे.
पपई, पेरु, अंजीर, संत्री, मोसंबी, लिंबु, - धरती संजीवनी हे मोसंबी, लिंबु या वर्गात मोडणारे इ. पिकास एक वर्षाच्या खोडास 300 ग्रॅम प्रमाणात द्यावे. 4 ते 5 वर्षाच्या झाडास 1.5 ते 2 किलो द्यावे. 6 व्या वर्षापासून पुढील झाडास 4 ते 5 किलो दरवर्षी जुन महिन्यात पहिल्या आठवड्यात द्यावे.
मिरची, टोमॅटो व इतर भाजीपाला – धरती संजीवनी हे या पिकास एकरी 200 कि या प्रमाणे द्यावे.

 

 

 

Login Form

Address

Mfg. & Mkt By: 

Sanjivani Agro Industries
&
Sanjivani Pipe Industries.
Gat No 70 / 1, Bhod Khu. Shivar Pimpri Dharangaon Road,Dist- Jalgaon.( MS )
 
Landline No - 02588-287290.
Mobile No - +91- 9764278397.7588815970

,

FOR NASHIK DISTRICT

Mobile No - +91- 9822353746