Sanjivani Agro And Pipe #
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
 

हरीत संजीवनी ( माइक्रोन्यूट्रियीयंट ग्रेड 2 ) -

 
 हरीत संजीवनी हे माइक्रोन्यूट्रियीयंट ग्रेड २ वर आधारीत उत्पादन आहे. हे पिकातील सुक्ष्म अन्न द्रव्यांचि कमतरता पूर्ण करते. यात जास्त ,लोह ,तांबे, मंगलम, बॉरान व मॉलिंडेंनम हे सर्व घटक शासकीय मान्यता प्राप्त प्रमाणा नुसार आहेत. 
 
Zn - 3%   ( w/v )
Fe - 2.5% ( w/v )
Cu - 10%  ( w/v )
Mn -  1%   ( w/v )
B - 0.5% ( w/v )
Mo - 0.1% ( w/v )
 
१) हरित संजीवनी मुळे पिकातील सूक्ष्म .मूलद्रव्याची वाढ होऊन झाडांची वाढ, फळांचा रांग,आकार, व वजन वाढून उत्पादन वाढते.
 
२) हरित संजीवनी मुळे रोग प्रतिकारक शक्ति वाढते.
 
३) हे चिलिटेड स्वरुपात असल्यामुळे पानाद्वारे जलद व सोप्या रीतीने शोषले जाते.
 
४) हरित संजीवनी मधील अमीनो असिड्मुळे संजीवकांचे प्रमान वाढते.

Login Form

Address

Mfg. & Mkt By: 

Sanjivani Agro Industries
&
Sanjivani Pipe Industries.
Gat No 70 / 1, Bhod Khu. Shivar Pimpri Dharangaon Road,Dist- Jalgaon.( MS )
 
Landline No - 02588-287290.
Mobile No - +91- 9764278397.7588815970

,

FOR NASHIK DISTRICT

Mobile No - +91- 9822353746